..........zopar detailov, ktore sa nezmestili do svadobneho albumu.........