Výzdoba: Agentúra Galaxy, Košice
Priestory: Sála KD Šebastovce