Foto: Nikoleta Mackovjak Photography
Svadobný dizajn, kvety, koncept a tlačoviny: Flordeluxe
Miesto: Penzión Zwicker Prešov
Editoriál pre časopis Svadba 1/2018