vinomaravilla

vinomaravilla - Veľkým priateľstvom začala naša láska, veľkou láskou končí naše priateľstvo.

Veľkým priateľstvom začala naša láska, veľkou láskou končí naše priateľstvo.