Odporúčame: Modrastrecha.sk Modrykonik.sk Zahrada.sk Beremese.cz Modrastrecha.cz

Renik5

Svad. oblečenie a obuv  •  Stará Ľubovňa • 
Obchodné meno Karol Zdenek Email: renik5@azet.sk
Adresa: - Web: https://www.bazar.sk/inzerent/779154-...
Telefón: 0911629681
 • fotoportrét
  fotoportrét
  lolly12
  Registrovala sa 2. júna 2018 na mojasvadba.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Okres Rimavská Sobota.
  • Svadba bola 9. júna 2018
   Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
  lolly12 Šaty sadli ako uliate, všetko sa prispôsobilo na moju postavu a predavajúca bola veľmi milá a ochotná :) + nakúpila som u nej všetko potrebné, takže som sa už o nič nemusela starať :) - 13. jún 2018

Sme e-shop zaoberajúci sa plnením Vašich snov. Nechajte svoju osobnosť zažiariť v šatách, v ktorých sa snúbi jedinečnosť, noblesa a elegancia. V našom širokom portfóliu si určite vyberiete šaty ktoré uspokoja aj najnáročnejšiu klientelu a ktoré si nebudete chcieť ani vyzliecť. Navštívte náš E-shop a získajte šaty za výhodné ceny v ktorých sa budete cítiť ako bohyňa….

Všeobecné obchodné podmienky
 
I. Všeobecné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu moja svadba – renik5 a bazar.sk – karci1970. Predávajúcim je Ing. Karol Zdenek, Bajkalská 3, 08001 Prešov, IČO: 46371901, zapísaný v živnostenskom registri Obvodným úradom v Prešove, odborom živnostenského podnikania Námestie mieru 3, 081 92  Prešov, pod číslom živnostenského registra 750-41937, email: karci1970@azet.sk mobil: 0908 981288.
 III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje uvedené v emaily : meno, adresa, tel. číslo, druh tovaru, veľkosť a farba Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (odoslaným e-mailom o potvrdení objednávky) a stáva sa záväzná. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt, alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Zrušenie objednávky je možné do 24 hodín od odoslania objednávky kupujúcim. Zrušenie je potrebné vykonať zaslaním e-mailu na karci1970@azet.sk alebo telefonicky na 0908 981 288.
IV. Dodacie podmienky
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty alebo osobné prevzatie. Ak je objednaný tovar na sklade, zasielame ho v lehote 1 - 2 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, resp. prijatia platby na účet predávajúceho. Do tejto dodacej lehoty sa nezarátavajú víkendové dni a dni pracovného pokoja. V deň zaslania tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom o potvrdení vyexpedovania predmetu objednávky. Obyčajne býva tovar doručený v lehote 1 až 2 pracovné dni. Ak tovar nie je skladom u nás, dodacia lehota je 4-8 týždňov. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovar okamihom prevzatia.
V. Ceny
Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané bez DPH a sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Náklady na poštovné sa účtujú podľa taríf Slovenskej pošty.
VI. Platobné podmienky
Pri zvolení spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet budú na e-mail kupujúceho zaslané údaje potrebné na uskutočnenie platby. Pri zvolení spôsobu platby na dobierku uhradí kupujúci tovar pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo pracovníka slovenskej pošty. Pri zvolení spôsobu osobné prevzatie uhradí tovar kupujúci v hotovosti. Predávajúci nie je platcom DPH.
 VII. Záruka a reklamácia
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebením, mechanickým alebo úmyselným poškodením, nesprávnym a nešetrným zaobchádzaním, taktiež na  vady, o ktorých bol spotrebiteľ vopred informovaný a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu: Hutníková Renáta, Levočksá 26, 06401 Stará Ľubovňa. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 VIII. Osobné údaje a ich ochrana
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci predávajúceho sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na
kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej
spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje
boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky kupujúceho. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.
IX. Odstúpenie od zmluvy /vrátenie tovaru/
Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pred odstúpením od zmluvy nás kontaktujte mailom na: karci1970@azet.sk. Formulár pre vrátenie tovaru si stiahnete tu:
http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupe...
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zašle tovar späť na adresu sídla predávajúceho, tovar musí byť zaslaný doporučene (nie na dobierku). Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený a nepoužívaný. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť , vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci tovar zašle na adresu : Hutníková Renáta, Levočská 26, Stará Ľubovňa 06401. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, svadobné a spoločenské šaty vyrobené špeciálne podľa mier spotrebiteľa alebo vyrobené špeciálne pre spotrebiteľa.
X. Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1
odbor výkony dozoru
tel.: 051/7721597
fax.: 051/7721596
email: pr@soi.sk
 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
Dňa 1. 6. 2018
 

Najnovšie inzeráty (Spolu 234 inzerátov )

Detské šaty 120-170, 140 Svadobný opasok, Spodnica,
Spodnica - 13  - NOVÝ TOVAR
Detské šaty na sv. prijímanie 120-170, 128
Spoločenské šaty , S Detské šaty 110-140, Bolerko,
Bolerko - 29  - NOVÝ TOVAR
 
Fotky vašej práce

Fotoblog


Pre potešenie - 5 fotiek

14. sep 2018  •  Pridaj komentár  •  Páči sa mi to


Inšpirácia - 6 fotiek

9. júl 2018  •  Pridaj komentár  •  Páči sa mi to

Doplnky - 6 fotiek

21. jún 2018  •  Pridaj komentár  •  Páči sa mi to

Inšpirácia - 5 fotiek

18. jún 2018  •  Pridaj komentár  •  Páči sa mi to

Pre potešenie - 6 fotiek

15. jún 2018  •  Pridaj komentár  •  Páči sa mi to

Pre potešenie - 5 fotiek

9. jún 2018  •  Pridaj komentár  •  Páči sa mi to