Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby

 • 31. jan 2022
 • Michaela Recht
 • iStock

AKTUALIZÁCIA 31.1.2022 Podmienky pre organizovanie svadby sa kvôli korone (COVID-19) menia zo dňa na deň. Tento článok pravidelne aktualizujeme tak, aby sme vám prinášali najnovšie informácie o opatreniach a obmedzeniach pre svadby. Chceme pomôcť párom, ktoré sa rozhodli usporiadať svadbu aj napriek nepriaznivým podmienkam, alebo kvôli korone riešia úplné zrušenie či presun svadby na iný termín.

Ak máte nejaké otázky, no odpovede ste v tomto článku nenašli, neváhajte a opýtajte sa vo fóre!

Opatrenia pre svadby platné od 19.1.2022

A opäť tu máme nový svadobný Covid Automat. Prinášame vám prehľad zmien a nových podmienok, ktoré sa týkajú aj samotného organizovania obradu a svadobnej hostiny.

Platnosť nariadenia do: odvolania

Cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu s účasťou výhradne v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).

Svadby patria medzi vysoko rizikové podujatia!
• hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo
• iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:
• režim OP,
• maximálne 20 osôb,
• povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

• dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
• v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
• zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
• v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou.

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

Všetky aktuálne informácie nájdete tu: Koronavírus a Slovensko (gov.sk)

Neaktuálne opatrenia pre svadby platné od 21.6.2021

Všetky zelené okresy majú svadby povolené dá sa povedať bez obmedzení. Väčšina okresov je aktuálne v žltej fáze. Pre oranžové okresy, ktoré patria pod 2. stupeň ostražitosti, platí maximálne 50 ľudí v interiéri a 100 v exteriéri. V okresoch, ktoré sa nachádzajú v žltej fáze (1. stupeň ostražitosti), môžete zorganizovať svoj veľký deň so 100 osobami v interiéri a 250 v exteriéri.

covid automat 21.6. - 27.6.
aktuálna mapa covid automatu zdroj: korona.gov.sk

Aktuálne opatrenia pre svadby rozdelené podľa príslušnej farby vášho okresu:

opatrenia covid automat svadby tabulka

Najdôležitejšie opatrenia platné od 17.5.2021

 • od 17. mája 2021 vstúpi do platnosti nový COVID automat
 • okresy na Slovensku budú na novo rozdelené podľa rizikovosti na rôzne stupne varovania
 • krajiny postupne menia aj režim na hraniciach
 • Slovensko postupne zmierňuje podmienky pri vstupe na územie SR

Od mája sa zmenila mapa okresov, ktoré sú rozdelené podľa aktuálnej rizikovosti, tzv. COVID Automat. Vyberte si okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia a prečítajte si, v akom stupni varovania budú vaše okresy podľa nového uznesenia vlády SR.

*Informácie o nových opatreniach budeme aktualizovať po zverejnení oficiálneho dokumentu.

Aké sú plánované nové opatrenia pre svadobné hostiny?

 • VI. – IV. stupeň varovania – oslavy/hostiny sú úplne zakázané
 • Stupeň ostražitosti III. – maximálne 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri podľa príslušného semafóru (povinný zoznam účastníkov)
 • Stupeň ostražitosti II. (oranžová) – maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri podľa príslušného semafóru (povinný zoznam účastníkov)
 • Stupeň ostražitosti I. (žltá) – maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri podľa príslušného semafóru (povinný zoznam účastníkov)
 • posledná fáza, t.j. Monitoring (zelená) – kapacita podľa podmienok pre hromadné podujatia, resp. podľa príslušného semafóru

V prípade II. a I. stupňa + monitoringu budú obrady povolené bez obmedzení.

svadby od 17.5.2021
Zdroj: Ministerstvo Zdravotníctva SR

Aké sú aktuálne opatrenia pre svadby?

 • IV. – I. stupeň varovania – svadby a oslavy sú úplne zakázané
 • Stupeň ostražitosti II. – na svadbe môže byť maximálne 6 osôb
 • Stupeň ostražitosti I. – na svadbe môžete mať maximálne 30 osôb
 • posledná fáza, t.j. Monitoring povoľuje na svadbe 50 osôb

V prípade II. stupňa je počet osôb na obrade (kostol, úrad, exteriér) neobmedzený. V tomto prípade sa na samotnom obrade môže zúčastniť neobmedzený počet hostí, no organizácia svadobnej hostiny sa riadi podľa aktuálneho COVID semafóra.

covid automat svadba

Aktuálne podmienky pre svadby platné od 1.1.2021

Konanie sobášov, bohoslužieb, obradov krstu, pohrebných obradov a iných cirkevných obradov (vrátane ich civilných verzií) len do počtu 6 osôb je podmienené zabezpečením:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obradu odstrániť nádoby s vodou,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Citujeme z aktuálneho znenia platných hygienických opatrení.

opatrenia pre svadby od 1.1.2021

Pripájame aj podrobnejšie vysvetlenie k niektorým bodom vyhlášky od Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu sa nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne.
 • obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Súčasná kritická situácia na území Slovenskej republiky nedovoľuje vytváranie väčších skupiniek,
 • osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb uvedených prvej odrážke, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, to znamená najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly…),
 • v prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu (hoci jeho pracovníci sa z povahy výkonu obradu podľa prvej odrážky do počtu 6 nemusia započítavať),
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok,
 • v prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v dobe začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: http://bit.ly/ciastka_38-2020

Odporúčame prečítať: 11 tipov, ako naplánovať svadbu v roku 2021 a nezblázniť sa z toho

Aktuálne opatrenia platné od 16.11.2020

Zákaz vychádzania skončil dňom 14. novembra 2020. Nové opatrenia sú platné od 16.11.2020.

Citujeme z aktuálneho znenia Vyhlášky ÚVZ SR k režimu na hraniciach ako aj k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (PDF, 335 kB).

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Opatrenia pre svadby platné od 16.11.2020

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
b) bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií,

Konanie sobášov, bohoslužieb a iných cirkevných obradov je podmienené zabezpečením:

 • vstupu a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vstupoch,
  dodržiavania vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • počtu účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu, ktorý nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,
 • dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
 • úplneho vylúčenia (z obradov) osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovanie použitých bohoslužobných a iných predmetov,
 • dezinfekcie rúk pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov; pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní „pod obojím“ nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odstránením nádob s vodou (napr. sväteničky) z obradných priestorov,
 • zákazu, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

LOCKDOWN (neaktuálne):

Uznesenie vlády Slovenskej republiky obmedzuje od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 slobodu pohybu s výnimkou cesty na uzavretie manželstva a cesty späť. Sobáša sa tak môže zúčastniť len samotný pár s tým, že po uzavretí manželstva sa musí vrátiť na miesto pohybu.

Celé znenie si môžete stiahnuť tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18827/1

Podmienky pre svadby platné od 15. októbra 2020

 • uskutočniť sa môže len sobáš
 • oslavy a hostiny po svadbe sú zakázané
 • napriek zákazu hromadných podujatí nad 6 osôb platí pre sobáše výnimka, avšak počet ľudí je obmedzený veľkosťou miestnosti na obrad
 • počas sobáša v interiéri platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • pri sobáši v exteriéri platí pravidlo rozostupu 2 metre medzi osobami (okrem osôb, medzi ktorými to vzhľadom na povahu obradu nie je možné dodržať)
 • počet osôb na svadbe v exteriéri nie je obmedzený (avšak je nutné dodržiavať rozostupy 2 metre)
 • naďalej platí výnimka pre nevestu a ženícha v povinnosti mať rúško počas sobáša
 • rúška sú povinné v intraviláne obce a mesta aj vonku
 • rúška nebudú potrebné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov

Správu budeme priebežne aktualizovať.

opatrenia pre svadby od 15.10.

Aké podmienky a obmedzenia kvôli korone platia pre svadby od 1.10.2020?

Už v priebehu septembra sa počet nakazených ochorením COVID-19 začal zvyšovať a hovorilo sa o urýchlenom znížení počtu hostí na svadbe na 30 ľudí. Na chvíľu nás utešila úspešná petícia, v ktorej nevesty žiadali zachovanie počtu hostí na svadbe aspoň na 150. Žiaľ, toto nadšenie netrvalo dlho a od októbra platia pre svadby nové opatrenia a podmienky.

Podľa najnovších opatrení sa od októbra zakazuje usporadúvať hromadné podujatia (a teda aj svadby) v počte nad 50 osôb. Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.

Od 1.10.2020 do 15.10.2020 platia v súvislosti s koronou nasledujúce opatrenia a obmedzenia pre svadby:

 • sobáš je povolený s maximálnym počtom 50 osôb
 • svadobná hostina a oslava sa úplne zakazuje
 • pred vstupom do kostola alebo obradnej sály je potrebné dezinfikovať si ruky alebo nasadiť jednorazové rukavice
 • počas celého obradu v kostole alebo v obradnej sále sú hostia povinní maťrúško alebo inú ochranu horných dýchacích ciest
 • povinnosť nosiť rúška neplatí pre nevestu a ženícha počas celého sobáša
 • sedenie hostí počas sobáša je potrebné zabezpečiť tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom obsadený by mal byť len každý druhý rad
 • je potrebné zabezpečiť úplné vylúčenie osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného ochorenia
 • výnimku zo zákazov usporiadania hromadných podujatí majú podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom certifikovaného testu na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín (takéto podujatie musí byť nahlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom)
 • opatrenia platia pre civilné aj cirkevné sobáše
 • do počtu 50 osôb sa okrem hostí počítajú aj ostatní ľudia prítomní v kostole (napr. fotograf, kameraman, kňaz, miništranti, a pod.)

Nižšie v článku nájdete aj kompletné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kde nájdete všetky informácie.

Odporúčame diskusiu z fóra: Prekladáte svadbu na budúci rok? Na aký mesiac?

opatrenia pre svadby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 1.10.2020

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Zároveň sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín.

Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky)
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
 • pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu
  rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.
 • Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii)
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom)
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky)
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Viac informácií získate aj priamo v samotnom Opatrení platnom od 1.10.2020, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vývoj opatrení a podmienok pre svadby 2020 od začiatku pandémie korony

Obmedzenia pre svadby 2020 kvôli korone sa menili niekedy naozaj zo dňa na deň. Nižšie prinášame prehľad všetkých opatrení, obmedzení a uvoľnení podmienok pre svadby od začiatku pandémie.

Aktualizácia z 1.10.20

Od dnes platí zákaz hromadných podujatí, ktorý sa dotýka aj svadieb. Najaktuálnejšie informácie organizovania svadieb v čase korony platné od 1. októbra 2020 sme spísali v úvode tohto článku.

Aktualizácia z 30.9.2020

Po dnešnej tlačovke premiéra Igora Matoviča bude zrejme počet osôb pri obrade/sobáši stanovený na 50.☝️ Zákaz podujatí, t.j. osláv a svadobných hostín od 1.10. samozrejme stále platí. Presné informácie poskytneme v okamihu, ako ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejní oficiálne Opatrenia.

Aktualizácia z 28.9.2020

Hromadné podujatia, t.j. aj oslavy sú od 1.10.2020 zakázané ❗️ Výnimku budú mať len OBRADY. Presné počty osôb, ktoré budú môcť byť prítomné na samotnom obrade budú ešte upresnené. Zasadnutie krízového štábu prebiehalo do neskorých hodín.

Aktualizácia z 21.9.2020

Manuál bezpečnej svadobnej hostiny doplníme hneď, ako bude zverejnený.

Aktualizácia z 18.9.2020

Vyberáme z Opatrenia ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia:

Zároveň sa s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného
stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb.

Skutočnosť, že sa jedná o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb
v prevádzkach verejného stravovania.

Viac sa dozviete priamo tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf

Prinášame zhrnutie z tlačovej besedy zo dňa 16.9.2020 k aktuálnej situácii.👇

 1. Na svadbách bude môcť byť najviac sto ľudí.
 2. Zavedú sa prísnejšie kontroly.
 3. Hygienici zverejnia manuál bezpečnej svadby.
 4. Pri pití a jedení nebudú vyžadované rúška, ani pri svadobných fotografiách, ale v iných situáciách áno.
 5. V červených regiónoch budú pokuty dvakrát vyššie ako v zelených.
 6. Zmeny zavedú od 1. októbra, dovtedy platia súčasné pravidlá.

Samozrejme budeme informácie priebežne aktualizovať v našom článku.

Aktualizácia z 14.9.2020

NOVÉ OPATRENIA RÚVZ BRATISLAVA PLATNÉ OD 14.09.2020 od 6:00 hod. NA CELOM ÚZEMÍ BRATISLAVSKÉHO KRAJA.

Bratislavský kraj, ktorý sa nachádza v tzv. červenej/oranžovej zóne, sprísni v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu opatrenia od pondelka 14.09.2020 od 6:00 hod. – Obmedzenia regionálneho hygienika sa dotknú všetkých mestských častí Bratislavy a okresov Malacky, Senec a Pezinok, kde sa ZAKAZUJE:

 • usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v EXTERIÉROCH v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v INTERIÉROCH v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.
 • ✅ Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.
 • Usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.
 • ✅ Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
 • ✅ Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.
 • Plavárne a kúpaliská musia v celom našom kraji obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50%.
 • Zariadenia spoločného stravovania – reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne či hostince vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu, teda diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby môžu byť otvorené do 23:00 hod. s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
 • Neodporúčajú organizovať oslavy na verejných priestoroch.
 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.
 • ✅ Výnimku majú návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
 • Poskytovatelia sociálnych služieb sú podľa tohto opatrenia povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.
 • Výnimkou sú návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
 • Všetkým cirkvám a ich predstaviteľom sa nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov.
 • Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
 • Neodporúča sa ani organizovať rodinné oslavy a posedenia.
 • Hygienik odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

Kompletné znenie opatrenia je tu:
http://www.ruvzba.sk/UradnaTabula/opatrenie_12.09.2020.pdf

Aktualizácia z 10.9.2020

Tak a máme tu opäť aktualizáciu ohľadom opatrení, ktoré nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf

Pandemická komisia vlády SR navrhla obmedziť kapacitu svadieb na maximálne 30 ľudí s platnosťou od 1. októbra 2020. V zelených okresoch budú exteriérové hromadné podujatia pre najviac 200 ľudí, v interiéri pre 100 osôb. V oranžových a červených okresoch budú exteriérové hromadné podujatia pre najviac 100 osôb, interiérové podujatia pre 50 osôb. Informáciu budeme aktualizovať.

Z časti o svadbách vyberáme aj nasledovné:

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku.
 • V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.
  Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii)
 • odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu)
 • odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky)
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov

Aktualizácia z 25.5.2020 Konečne prišlo ďalšie uvoľnenie opatrení a snáď už zrozumiteľnejšie informácie. Od stredy 27.5.2020 sa vnútorné priestory prevádzok môžu riadiť alternatívne buď pravidlom 15 m2 na zákazníka, alebo 2 m odstup medzi zákazníkmi, alebo 2 m vzdialenosť medzi stolmi v reštauráciách, baroch, krčmách.

Teší nás novinka, vďaka ktorej sa umožňuje mať otvorenú prevádzku aj po 22:00, ak ide o uzavretú spoločnosť. Je však potrebné viesť evidenciu o zúčastnených. Do Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecko a Švajčiarsko sa dostanete bez povinnej karantény na 48 hodín; pozor, niektoré krajiny vyžadujú pri vstupe negatívny test. Prechod cez hranice je teda potrebné overiť vo všetkých súvisiacich krajinách a mať potvrdené aktuálne informácie k vášmu dátumu svadby.

Viac informácií nájdete aj na stránke www.korona.gov.sk

Aktualizácia z 20.4.2020 Situácia na Slovensku sa pomaly mení pozitívnym smerom.👌Od 22.4.2020 nás postupné čaká otváranie obchodov či prevádzok, no najviac sa určite potešili nevesty. Dodržíme opatrenia tak, aby sme sa prepracovali do štvrtej fázy? Čo si myslíte?

Ako koronavírus ovplyvnil svadby na jar 2020?

Pravdepodobne ste už aj počas včerajšieho dňa (24.3.2020) zachytili, že boli prijaté nové preventívne opatrenia, ktoré boli pripravené na ochranu zdravia pred Coronavirus (COVID-19), avšak účinky tohto ohniska môžu aj naďalej narúšať mnoho aspektov nášho každodenného života.

To zahŕňa aj plánovanie svadby. Ak sa vydávate tento rok, možno práve zvažujete úplné zrušenie či posunutie termínu vášho veľkého dňa. Na Slovensku je totiž jedným z opatrení aj zákaz hromadných podujatí, čo znamená automatické zrušenie tých svadieb, ktoré sa konajú v najbližších dňoch. Nižšie uvádzame niekoľko vecí, na ktoré by ste mali pamätať, alebo by ste si mali dávať pozor tak, aby koronavírus zásadne neovplyvnil váš svadobný deň.

Sú vaši hostia zo zahraničia?

Vzhľadom na rýchlo sa šíriaci charakter tejto choroby boli vyhlásené karantény v niekoľkých krajinách v snahe spomaliť šírenie. Výsledkom bolo napríklad aj zatvorenie mnohých tovární a podnikov, najmä v Číne, kde sa vyrába 80% svadobných šiat dodávaných aj do našich končín. Z mnohých krajín nie je možné vycestovať a tak je zároveň aj nemožné, aby ste svojich hostí dopravili na naše územie.

Ak sa má vaša svadba uskutočniť v priebehu nasledujúcich 1 až cca 3 mesiacov, existuje veľká možnosť, že vaše plány budú musieť byť definitívne odložené. No práve teraz, keď sa vírus rýchlo šíri po všetkých krajinách sveta, je dôležitejšie prijať vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti seba a aj svojich hostí. Zdravie je predsa len prvoradé.

Sledujte naše fórum a informujte sa!

Informácie o zmenách termínov či nápadoch na menšie svadby nájdete už teraz aj v našom rozsiahlom fóre. Budúca nevesta Zuzka napríklad poprosila svoje kolegyne o radu pri výbere nového náhradného termínu. Grétka hľadá tipy na menšiu rodinnú svadbu. Na vybraných úradoch boli v určitých prípadoch povolené menšie obrady len za prítomnosti mladomanželov a svedkov. Iné nevesty si začali vo fóre vymieňať tipy na úpravy svadobných oznámení, pohárov a iných drobností, na ktorých majú neaktuálny dátum.

Nervozitu pociťujú najmä tie nevesty, ktorých čaká svadba v máji či počas nasledujúcich letných mesiacov. V tomto prípade odporúčame ešte počkať, prípadne si tento čas vyhraďte na prípravu náhradného plánu.

Pozrite si najnovšie diskusie o aktuálnej situácii:

1. Svadba a koronavírus

2. Dá sa zmeniť dátum na sklenenom pohári?

3. Presun svadby z mája na jeseň

Pri zvažovaní možností a rozhodovaní je potrebné mať na pamäti niekoľko bodov:

Koľko ľudí z vášho zoznamu hostí bude musieť cestovať, aby sa zúčastnil vašej svadby?

Odvetvie cestovného ruchu je výrazne ovplyvnené, pretože mnohé lety sú úplne zrušené a rovnako tak aj vycestovanie či vstup do krajín je značne obmedzený. To by mohlo zabrániť niektorým hosťom zo zahraničia zúčastniť sa na vašej svadbe. Sledujte preto situáciu aj v ich krajinách, prípadne so svojimi hosťami pravidelne komunikujte.

Sú na vašom zozname hostí staršie osoby alebo osoby z rizikových skupín, ktoré by mali zvážiť pobyt doma?

Títo ľudia sú najviac náchylní k nakazeniu a mali by sa v prvom rade chrániť. Zvážte ich účasť.

Je váš zoznam hostí nad 50 osôb?

Treba mať na pamäti, že môže prísť k situácii, kedy sa povolia určité podujatia či zhromaždenia osôb, no stále môže ísť len o obmedzený počet. Skúste si pripraviť plán B aj pre zoznam hostí.

Vieme, že je to srdcervúce rozhodnutie ale opäť pripomíname, že zdravie je v tomto prípade na prvom mieste. Prinášame vám však niekoľko tipov plánov.

Plán A: Ideálne by bolo pokračovať podľa plánu. Ak je váš zoznam svadobných hostí menší, t.j. cca do 50 hostí, mohli by ste sa podľa vašich plánov posunúť v závislosti od termínu svadby. Ak by sa mala uskutočniť v rozmedzí 8 týždňov, mali by ste sa začať pripravovať na plán B alebo C.

Plán B: Požiadajte hostí, aby vás informovali, či sa budú alebo nebudú môcť a chcieť zúčastniť. Upravte čísla potrebné pre dodávateľov. Alebo znížte zoznam svojich hostí na menej ako 50 a pripravte ho tak, aby sa k vám pripojili len najbližší rodinní príslušníci, ktorí nepatria do rizikových skupín.

Plán B-1: Absolvujte len svadobný obrad, na ktorom sa zoberiete len za prítomnosti svedkov a samotnú hostinu preplánujte.

Plán C: Odložte všetko na neskôr, napríklad na koniec roka, kým sa nebudete môcť naplno pohnúť vpred so svadbou, ktorú ste si tak dlho plánovali.

Čo s mojimi zálohami? Vrátia mi peniaze? Ako zmením dátum na už pripravených oznámeniach?

Aj svadobní fotografi, kameramani či iní dodávatelia sú v tom s vami. Sú to totiž v mnohých prípadoch ich jediné prijmy. Aj oni majú svoje záväzky a náklady a tak sa mnohí z nich snažia prispôsobiť situácii a vyhovieť všetkým stranám. Svadobní dodávatelia zhodne odporúčajú snúbencom presunúť termíny svadieb minimálne na jeseň a zimu 2020/2021.

Dobré tipy si pre vás pripravili napríklad aj šikovní ľudia z tímu Svadobné inšpirácie vo svojom najnovšom príspevku.

Pozitívnou správou je aj to, že dodávatelia svadobných oznámení sú schopní pripraviť vám nové oznámenia za nižší doplatok alebo niektorí dokonca vytlačia drobné kartičky s novým dátumom úplne zadarmo. Aj tu odporúčame kontaktovať priamo svojho dodávateľa a dohodnúť sa s ním na riešení. Upraviť svadobné oznámenie si však môžete aj sami. Prijali by ste tipy na to, ako si vlastnoručne dozdobiť už vytlačené oznámenia a uviesť tam zmenu dátumu?

Čo môžete robiť už teraz?

Nebojte sa, spolu to zvládneme. V momentálnej situácii nám neostáva nič iné, len naplniť svoju hlavu kreativitou a pozitívnou náladou. V tom vám môže pomôcť napríklad aj náš článok, v ktorom sme pripravili tipy na napísanie svadobného sľubu a mnohé iné užitočné rady z nášho Magazínu.

1. Ako napísať vlastný svadobný sľub?

2. Ako schudnúť do svadobných šiat?

3. 21 vecí, vďaka ktorým na svadbe ušetríš.

4. Knihy o manželstve, ktoré si musíš prečítať.

Ak vás predsa len stále premáha negatívna nálada, skúste sa obrátiť v takýchto chvíľach aj na odborníkov. Mnohí z nich ponúkajú zaujímavé tipy na zvládnutie krízovej situácie, online školenia alebo rozhovory cez Skype. Netreba sa hanbiť za svoje negatívne emócie.

Ako píše koučka Janette Šimková: “Nikto z nás sa so situáciou, ktorá sa práve odohráva s korona vírusom, doposiaľ nestretol. Napriek tomu vieme pre svoje fyzické aj mentálne zdravie niečo urobiť. “ Na jej stránke nájdete niekoľko rád pre zostrojenie takzvaného „mentálneho hasiaceho prístroja“, ktorý nám vraj výborne poslúži na zvládnutie vypätých momentov. Tipy nájdete napríklad aj v jej najnovšom článku na tému: Dajte hlave dobré dôvody na zvládnutie krízy.


Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe