Svadba na úrade – všetko, čo o nej potrebujete vedieť

 • 14. júl 2016
 • Jana Alušicová
 • isifa / Shutterstock

Ak ste sa rozhodli, že svoj vzťah s partnerom spečatíte, čaká vás rozhodnutie, akým smerom sa váš sobáš bude uberať. Svadby u nás na Slovensku môžu byť dve, a to cirkevná alebo civilná. Cirkevná svadba je v kostole, či už v katolíckom, evanjelickom alebo iného vierovyznania, to záleží od viery, ku ktorej je mladý pár naklonený.

Civilná svadba je svadba na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska budúcich novomanželov. Ak majú rozdielne trvalé pobyty, je na nich, ktoré z týchto dvoch miest si vyberú, zvyčajne sa však preferuje bydlisko nevesty. Na matričný úrad je potrebné priniesť všetky potrebné doklady, podpísať tam žiadosť o uzavretie manželstva a samozrejme je potrebné dohodnúť si presný dátum a čas svadby.

Doklady potrebné pre uzavretie sobáša

V prvom rade je dôležitým dokladom rodný list oboch partnerov a tiež občiansky preukaz.

Ak tento sobáš nie je vaším prvým a premiéru do stavu manželského máte už za sebou, je potrebné priniesť na matričný úrad aj doklad o skončení alebo zaniknutí predchádzajúceho sobáša. Záleží od toho, prečo a akým spôsobom sa vaše predchádzajúce manželstvo skončilo – úmrtný list zomretého manžela, právoplatný rozsudok o skončení manželstva, právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné.

V prípade, že ste ešte nedosiahli vek 18 rokov, je potrebné si priniesť aj právoplatný rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak ste všetky potrebné doklady odovzdali, vyplníte už len žiadosť o uzavretie sobáša a dohodnete si termín sobáša.

Svadobné poplatky na úrade

Za uzavretie manželstva na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska jedného zo svadobčanov nič nezaplatíte. Ak však chcete manželstvo uzavrieť mimo matričnej doby, v inej ako úradne určenej miestnosti alebo máte inú netradičnú požiadavku, budete si musieť za to priplatiť.

a) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 16,50€, b) povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66,00€, c) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 66,00€, d) uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50€, e) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 199,00€.

Obrad na úrade

Ak ste splnili všetky potrebné požiadavky na sobáš na matričnom úrade, v dohodnutý deň a čas nastáva svadobný obrad. Trvá približne 30 minút, to už je rôzne podľa matričného úradu.

Matrikár alebo zástupca miestneho úradu prednesie krátky prejav a môže zarecitovať básne týkajúce sa spoločného života nastávajúcich novomanželov. Snúbenci si sľúbia vernosť a potvrdia svoj vstup do manželstva dlho očakávaným ,,ÁNO“. Matrikár alebo zástupca miestneho úradu následne vyhlási manželstvo za právoplatne uzavreté. Novomanželia si vymenia svadobné obrúčky a dajú si prvý manželský bozk, ktorým tak sobáš spečatia.

Práve oddaní novomanželia podpíšu zápisnicu o uzavretí tohto manželstva a sobášny list a prichádzajú na rad aj ich svedkovia, ktorí svojimi podpismi manželstvo potvrdia. Týmto sa svadobný obrad považuje za skončený. Oddávajúci manželom zablahoželá a popraje veľa šťastia do spoločného života. Aj ostatní svadobčania sa ku gratulácii pridajú.

Sobáše na matričných úradoch sú určené predovšetkým pre ľudí, ktorí nie sú krstení v kostole, nemajú birmovku či sväté prijímanie. Ale aj ľudia, ktorí predchádzajúce požiadavky na sobáš v kostole spĺňajú, majú nárok na civilný obrad na matričnom úrade. Dnešné matričné úrady sú už väčšinou veľmi pekne upravené a obrad v nich má tiež svoje čaro.

Zažili ste už aj vy nejaký pekný a romantický svadobný obrad na úrade?

Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby