10 kvízových otázok, ktorými zabavíte vašich svadobných hostí!

  • 6. feb 2017
  • Dana Imriščáková
  • isifa / Shutterstock

Väčšina svadobných hostí uprednostňuje bujarú svadobnú zábavu. Čo však s tými, ktorí sú, takpovediac, väčší intelektuáli? Možno sa im nechce zapojiť do rôznych svadobných hier, ktoré sú vhodné skôr pre extrovertov.

Nedovoľte, aby sa na vašej svadbe nudili. Pripravte im malý vedomostný kvíz, nech si otestujú svoje vedomosti na tému svadba. Určite ocenia, že ste pri voľbe svadobného programu nezabudli aj na nich.

1. Vďaka ktorej kráľovnej sú dnes svadobné šaty biele?

a) Márii Terézii b) Alžbete c) Viktórii

2. V ktorej krajine vznikli svadobné obrúčky?

a) Grécku b) Taliansku c) Francúzsku

3. Prečo sa na novomanželov zvykne sypať ryža?

a) Aby mali toľko lásky, koľko zŕn ryže na nich spadne. b) Aby mali veľa detí a hojnosť. c) Aby mali toľko peňazí, koľko zŕn ryže na nich spadne.

4. Svadobná torta je symbolom:

a) Bohatstva b) Plodnosti c) Lásky

5. Čo je parta?

a) Svadobný koláč plnený troma príchuťami b) Ozdobná pokrývka hlavy, ktorú nosila budúca nevesta až do svadby c) Svadobný veniec, ktorý mala nevesta na hlave v deň svadby

6. V 1. Liste Korinťanom sa o láske píše, že:

a) Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, neklame… b) Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nerozčuľuje sa… c) Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí…

7. Čo je svadobný milionár?

a) Svadobná hra b) Spoločenská hra c) Reality šou

8. Pri akej príležitosti vzniklo pomenovanie „medové týždne“?

a) Pri jedení medu novomanželmi b) Pri pití medoviny novomanželmi c) Len tak

9. Prečo stojí pred oltárom nevesta po ľavici ženícha?

a) Je to praktickejšie b) Pretože je tak nevesta bližšie k ženíchovmu srdcu c) Pretože v dávnych časoch potreboval ženích pravú ruku na boj proti iným pytačom

10. Čo bolo v Rímskej ríši obľúbeným svadobným koláčom?

a) Chlieb b) Paska c) Posúch

Správne odpovede: 1c, 2a, 3b, 4b, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 10a.

Náš tip pre svadobný kvíz

Vytlačte vedomostný svadobný kvíz na malé papieriky alebo do spoločnej knihy a pripojiť môžete aj malé ceruzky či ozdobné perá. Môžete ich doplniť tematickými ilustráciami, pečiatkami alebo samolepkami. Vložte k nim aj malú odmenu za vyplnenie kvízu. Môže to byť napríklad cukrík, čokoládka alebo koláčik šťastia.

Ozaj, koľko správnych odpovedí ste mali vy, milé nevesty?


Komentáre

    Pridaj príspevok