Kategórie

Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe

Po doznení svadobných zvonov a prebudení sa do reality vás čaká hneď niekoľko byrokratických úkonov, ktoré podľa zákona musíte absolvovať, a to v zákonom stanovenej lehote. Všetky dôležité informácie o tom, aké doklady je potrebné po svadbe vybaviť a za akých podmienok, si prečítate v tomto článku.

zmena dokladov po svadbe

Získanie sobášneho listu

Prvým krokom by malo byť získanie sobášneho listu, bez ktorého nevybavíte vôbec nič. V prípade, že ste si svoje Áno povedali v kostole, na sobášny list si počkáte približne 4 dni. To je priemerná doba, ktorá je potrebná na to, aby bola zápisnica zo sobáša odoslaná z farského úradu a doručená na matriku, kde si ju vy alebo váš manžel musíte osobne vyzdvihnúť.

V prípade, že vopred požiadate i o potvrdenie o sobáši pre zamestnávateľa, môžete si ho na matrike vyzdvihnúť spolu so sobášnym listom.

Všetky dôležité informácie o zmene priezviska po svadbe nájdete v tomto článku.

Nahlásenie novej adresy trvalého bydliska

Ak už máte v rukách sobášny list a plánujete meniť adresu trvalého bydliska (v prípade, že už nemáte trvalý pobyt nahlásený na adrese, na ktorej plánujete v najbližšom období zotrvať), mali by ste ešte pred návštevou polície zájsť na ohlasovňu pobytu a nahlásiť novú adresu trvalého bydliska, ktorá bude uvedená i v novom občianskom preukaze.

K zmene trvalého bydliska potrebujete sobášny list a list vlastníctva nehnuteľnosti, do ktorej sa plánujete oficiálne presťahovať.

Nahlásenie zmien osobných údajov na bytovom družstve

Ak ste vlastníkom bytu, v ktorom chcete po svadbe zostať bývať, nezabudnite zájsť na bytové družstvo či správu majetku mesta a nahlásiť zmenu osobných údajov. V niektorých prípadoch je zmenu potrebné nahlásiť i na príslušnom daňovom úrade.

Nový občiansky preukaz

Zmenou vášho priezviska, adresy trvalého pobytu či zmenou rodinného stavu sa váš starý občiansky preukaz automaticky stáva neplatným. V lehote 30 dní ste preto povinná/ý požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.

Poplatok za vydanie nového občianskeho preukazu je v tomto prípade 4,50 eur. Okrem uvedenej sumy je na vybavenie nového občianskeho preukazu potrebný sobášny list a váš starý občiansky preukaz.

Cestovný pas

V prípade, že si po svadobnej veselici plánujete oddýchnuť na romantickej svadobnej ceste, nezabudnite si vybaviť nový cestovný pas. Ak vás netlačí čas a nemáte medové týždne naplánované pár dní po svadbe, vyjde vás vystavenie nového cestovného dokladu na 33 eur. Ak však potrebujete cestovný pas urgentne – do dvoch dní, cena za jeho vydanie sa vyšplhá až na 99 eur.

V prípade, že ste si svadobnú cestu rezervovali ešte pred svadbou, informujte o plánovanej zmene osobných údajov pracovníka cestovnej agentúry alebo pracovníka v hoteli alebo v objekte, kde sa plánujete ubytovať. Na letenke a rezervácii v hoteli by v tomto prípade totiž bolo iné priezvisko ako vo vašich nových dokladoch, čo by mohol byť problém.

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz je pre ľudí, ktorí denne cestujú za prácou či vzdelaním autom, jeden z najpotrebnejších dokladov. Na požiadanie o vydanie nového vodičského preukazu máte zo zákona čas 7 dní. Vydanie nového vodičského preukazu v tomto prípade odľahčí vašu peňaženku o 6.50 eur.

Technický preukaz

Pri zmene údajov vo vodičskom preukaze nezabudnite i na zmenu údajov v technickom preukaze. Ak ste majiteľkou vozidla, mali by sa údaje uvedené v ,,techničáku“ a v ostatných dokladoch zhodovať. Vydanie nového technického preukazu stojí 12 eur. Zmenu osobných údajov je, samozrejme, potrebné nahlásiť i poisťovni, v ktorej máte uzavreté PZP.

Zdravotná kartička poistenca

Zdravotná kartička poistenca patrí medzi najdôležitejšie a najpoužívanejšie doklady. Zmenu osobných údajov ste príslušnej zdravotnej poisťovni povinná nahlásiť do 8 dní od zmeny, inak vám podľa Zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení hrozia sankcie až vo výške 331 eur.

Ohlásenie zmien v sociálnej poisťovni

Okrem zdravotnej poisťovne je potrebné o zmene osobných údajov informovať i sociálnu poisťovňu. V prípade, že ste zamestnaná, môže v sociálnej poisťovni nahlásiť zmenu váš zamestnávateľ.

Ohlásenie zmien vo finančných inštitúciách

Ak už máte vybavené spomínané najdôležitejšie doklady, môžete pokračovať s nahlásením zmeny osobných údajov v banke, v ktorej máte vedený účet, prípadne v spoločnosti, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Zmenu údajov je tiež potrebné ohlásiť vo všetkých poisťovniach, v ktorých máte uzavreté poistky – napríklad životné poistenie, poistenie bytu či motorového vozidla...
Rovnako nezabudnite na zmenu údajov u vášho operátora, a na všetkých členských alebo klubových kartách.

Pri výmene pôvodných dokladov za nové ste vždy povinná neplatný doklad odovzdať na príslušnom úrade, inak vám hrozia pomerne vysoké sankcie a zbytočné problémy.

Hoci môžu všetky tieto povinnosti znieť hrôzostrašne, neľakajte sa, tie najdôležitejšie zmeny dokladov zvládnete v priebehu jedného dňa, akurát je dôležité overiť si úradné hodiny v jednotlivých inštitúciách. Ostatné zmeny môžete nahlasovať postupne, keď budete mať do daného obchodu či inštitúcie cestu. V súčasnosti niektoré zmeny vybavíte aj emailom.


Prečítajte si vo fóre aj diskusie na túto tému:

- Aké dokumenty treba riešiť po svadbe?
- Priezvisko po svadbe bez "-ová". Dá sa to?
- Zmena dokladov po svadbe a odchod na svadobnú cestu
- Zmena dokladov po termíne - je to veľký problém?