Svadobný plánovač (6): Formálne náležitosti potrebné k sobášu

 • 19. nov 2015

Príprava svadby bohužiaľ neznamená len výber krásnych šiat a doplnkov, nákup dekorácií a ďalšie príjemné a zaujímavé povinnosti. Zábava po obrade je síce to, na čo sa všetci najviac tešíme, podstatou svadby je však obrad, bez ktorého by šlo len o veľkú a drahú oslavu vašej lásky. A obrad je vlastne zoficiálnenie vzťahu, ktoré si vyžaduje splniť isté náležitosti, aby ste sa mohli stať právoplatnými manželmi.

Formálne náležitosti: Čo treba zabezpečiť, aby ste sa mohli zosobášiť

Na Slovensku potrebujete najskôr navštíviť matriku v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov (ak ide o veľké mesto, treba navštíviť správnu matriku podľa príslušnej mestskej časti) a tam podať žiadosť o uzavretie manželstva. O uzavretie manželstva musíte žiadať spoločne a k vyplnenej žiadosti treba priložiť nasledovné dokumenty:

– rodný list – doklad o štátnom občianstve (môže byť nahradený pasom alebo občianskym preukazom) a doklad o rodnom čísle – potvrdenie o mieste trvalého (prechodného) pobytu a rodinnom stave (slobodný, ovdovený, rozlúčený, rozvedený) – v prípade, že je niekto z vás ovdovený, potrebujete aj úmrtný list bývalého partnera alebo úradné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho, na ktorom je doložka o právoplatnosti – ak je niekto z vás rozvedený, musíte predložiť súdne rozhodnutie o rozvode, na ktorom je doložka o právoplatnosti – ak rozvod vyslovil zahraničný súd, je to trochu zložitejšie (viac informácií nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí) – ak máte trvalý pobyt v cudzine, musíte predložiť doklad o pobyte a stave vydaný príslušným orgánom tejto krajiny.

Ak chcete uzavrieť manželstvo mimo matričného obvodu svojho trvalého bydliska, treba sa o postupe informovať na príslušnom úrade, prípadne úrade, v ktorého obvode chcete manželstvo uzavrieť.

Z obradu alebo uzavretia manželstva vzniká zápis, ktorého súčasťou je aj oznámenie o uzavretí manželstva. Zápis obsahuje mená a podpisy snúbencov, ich rodné čísla, mená a podpisy svedkov, ich rodné čísla, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

Správne poplatky za uzavretie manželstva

Samozrejme, keď sa chcete zobrať, bude vás to aj niečo stáť, a to nielen obrazne. Teraz nemyslím váš čas a námahu, ktorú vynaložíte, aby bol váš veľký deň perfektný, ale správne poplatky za uzavretie manželstva. O presných cenách sa treba informovať na príslušnom matričnom úrade. Nasledovné údaje sa týkajú Bratislavy.

Správny poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov. Vyberá ho matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva, resp. pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

– Povolenie uzavrieť manželstvo pred matričným úradom, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v danej mestskej časti – 0 €, – Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €, – Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €, – Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €, – Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €.


Autor článku: Zuzana Maliníková (Svadby podľa Ely) / Fotografie: ZiTNANSKi

Komentáre

  Pridaj príspevok

  Svadba a koronavírus - aktuálne opatrenia

  Aktuálne podmienky pre svadby platné od 16.8.2021:

  Viac informácií prinášame v priebežne aktualizovanom článku o opatreniach a obmedzeniach pre svadby v roku 2021.

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby