Redový tanec ako súčasť svadobnej zábavy už od nepamäti

 • 1. feb 2021
 • Veronika Červenská
 • isifa / Shutterstock, MV_Photology

Naši predkovia s radosťou uznávali a dodržiavali viaceré svadobné tradície. Jednou z nich bol aj redový tanec, ktorý sa na väčšine tradičných svadieb tancuje až dodnes. Ak náhodou neviete, čo redový tanec je a kedy sa tancuje, hneď vám to objasníme. V prípade, že zastávate zvyky a tradície na súčasných svadbách, tak si určite prídete tiež na svoje. Tak poďme na to.

redový tanec

Redový tanec – história

Redový tanec je súčasťou slovenských svadieb už od nepamäti. Pôvodne išlo o jeden z ľudových tancov Lemkov rusínskeho etnika žijúceho na karpatsko-ukrajinskom pohraničí. Zvyčajne má svoje miesto pred odchodom ženícha a nevesty zo svadobnej hostiny, no nemusí to byť vždy pravidlom. Redový tanec sa zvykne tancovať počas svadobnej zábavy pred polnocou a pred prezliekaním novomanželov alebo o polnoci. Symbolizuje premenu nevesty na ženu.

Celá postupnosť krokov pri tejto tradícii vychádza z dávnych zvykov a povier. Redový tanec prešiel až do súčasnosti a v niektorých oblastiach Slovenska sa nazýva aj venčekový tanec alebo sa označuje synonymom tanec pre nevestu. Presný postup redového tanca na tej ktorej svadbe závisí od priania novomanželov a tiež od časti Slovenska a regiónu, v ktorom sa svadba uskutočňuje. Ako iné zvyky a tradície, tak aj redový tanec sa totiž v jednotlivých regiónoch odlišuje.

Svadobná zábava pred redovým tancom

Na začiatku tejto milej tradície neveste zložia z hlavy závoj resp. partu slobodní svadobčania (chlapi). Najskôr sa jej však opýtajú či to môžu urobiť, ona však povolí až na tretíkrát. Po odobratí závoja dá neveste na hlavu družička alebo nevestina, či ženíchova krstná mama na čepiec alebo šatku. Vychádza sa pritom zo starých zvykov, že slobodné devy nosili vlasy rozpustené a naopak vydaté panie nosili vlasy zahalené pod šatkou.

Následne sa ide nevesta prezliecť do redových šiat alebo slávnostného kroja. Pokiaľ sa nevesta prezlieka, chlapi predávajú závoj resp. partu ženíchovi. Ženích však neplatí peniazmi, ale fľaškami kvalitného páleného. Odkúpenie závoja ženíchom, symbolizuje kúpu nevestinho vienku, a teda jej nevinnosti. Nevesta už je prezlečená a po vrátení sa na parket môže začať tancovať samotný redový tanec.

Redový tanec ako súčasť svadobnej zábavy, čo všetko to obnáša?

1. Každý svadobčan musí za redový tanec s čerstvou paňou zaplatiť, v tomto prípade už s reálnymi peniazmi.

2. Do stredu tanečného parketa sa postaví stolička, na ktorú si sadne zvyčajne krstná mama nevesty alebo ženícha, pričom na kolenách má prikrytú prázdnu misu.

3. Do tanca sa zvyčajne hrá tradičná východoslovenská pieseň na redový tanec, ktorá údajne existuje až v 150 obmenách. Každá strofa piesne trvá približne 15 sekúnd, takže počas 15 až 20-minútového redového tanca sa vystrieda hneď niekoľko strôf.

4. Mladomanželia tancujú v kruhu, ktorý vytvoria svadobčania.

5. Svadobčania prichádzajú v pároch k mise, aby venovali neveste peniaze, toľko, koľko uznajú za vhodné do nového začiatku spoločného života.

6. Ženy vyzývajú do tanca ženícha a muži nevestu. V prípade, že redový tanec tancuje iba nevesta, postupne ju pozývajú do tanca muži, aj ženy.

7. Po redovom tanci svadobčanov zvyčajne starejší alebo iná poverená osoba ponúkne pitím, svadobnou tortou alebo koláčikmi.

8. Postupne si redový tanec s mladomanželmi zatancujú všetci svadobní hostia.

9. Nakoniec ako posledný s nevestou tancuje ženích, ktorý si ju zvyčajne vezme na ruky, zdvihne ju, čím dáva najavo, že už je len jeho.

10. Svadobní hostia sa však pochytajú za ruky a tvária sa, že nevestu ženíchovi nechcú dať. Slobodní mládenci sa jej snažia vziať niečo z oblečenia, zvyčajne topánky. Následne ich ženíchovi predávajú za fľašku kvalitnej pálenej. Len čo sa mladomanželom podarí utiecť, krstná mama im prinesie zozbierané peniaze, ktoré sa vyzbierali počas redového tanca a sú ako keby prvými úsporami pre začiatok spoločného života novomanželov. Redový tanec zvyčajne ukončí starejší krátkou veselou scénkou.

Úloha starejšieho pri redovom tanci

Okrem toho, že starejší ponúka svadobčanov občerstvením a redový tanec ukončí krátkou veselou scénkou, od začiatku ho aj režíruje, a to tak, že oboznámi svadobných hostí s pravidlami redového tanca, ktoré samozrejme predtým prekonzultoval s mladomanželmi a následne dáva pozor na to, aby sa dostatočne rýchlo za sebou vystriedali v tanci všetci svadobčania a mladomanželia sa neutancovali do vyčerpania.

Oblečenie na redový

Redový sa zvyčajne tancuje až po prezlečení nevesty buď do redových šiat, ktorými sú zvyčajne spoločenské červené šaty alebo v slávnostnom ľudovom kroji. Najčastejšou a najobľúbenejšou farbou pre šaty na redový tanec je červená. Spoločenské šaty môžu však byť aj v iných farbách.

V červených šatách tancujú nevesty najmä na východnom Slovensku, v niektorých častiach stredného Slovenska zvyknú nevesty tancovať v kroji a zase v iných častiach západného Slovenska nevesty tancujú oblečené stále v svadobných šatách a prezliekajú sa až po dotancovaní.


Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe