Svadobný plánovač (7): Svadba s cudzincom

 • 25. nov 2015

Zorganizovať svadbu a vybaviť všetky potrebné formality je náročné samo o sebe. Ak však plánujete sobáš s cudzincom, môžu sa vaše prípravy ešte trochu skomplikovať. Nielen, že vás samotný obrad vyjde drahšie, problémom môže byť aj rozdielna kultúra, a teda aj zvyky, jedlo či jazyková bariéra. Tu je niekoľko bodov, na ktoré by ste mali myslieť pri plánovaní medzinárodnej svadby.

Už na začiatku, pri vytváraní prvej predstavy o svadbe, môžete mať rôzne názory. Samozrejme, môže za to rozdielna kultúra a tradície. Ak zistíte, že vaše predstavy, ako by mala svadba vyzerať a prebiehať, sú príliš odlišné, máte na výber viacero možností, ako túto situáciu riešiť. Môžete usporiadať svadbu podľa zvykov jedného z vás alebo môžete skúsiť tradície skombinovať.

Slovenská svadba

Ak plánujete svadbu na Slovensku, môžete sa rozhodnúť riadiť podľa slovenských tradícií. V tom prípade by ste mali oboznámiť rodinu vášho partnera s našimi svadobnými zvykmi a tradíciami a pripraviť pre týchto svadobných hostí podrobný harmonogram dňa aj s vysvetlivkami, prečo sa rôzne tradície vykonávajú a aký majú význam. Tak budú mať prehľad a nebudú prekvapení, keď sa bude diať niečo pre nich nezvyčajné.

Zahraničné zvyky

Usporiadajte netradičnú svadbu podľa zvykov vašej polovičky. Ak sú ich svadby príliš odlišné od našich, budete z pohľadu slovenských hostí plánovať tematickú svadbu. Informujte o tom pozvaných už pri posielaní svadobného oznámenia, a keď budete mať pripravený plán svadobného dňa a program, pošlite každému hosťovi aj ten. Je dôležité, aby svadobčania vedeli, čo majú očakávať a čo sa kedy bude diať. Uľahčí to aj vám koordináciu celého dňa a ušetrí množstvo stresu.

Zmiešaná svadba

Zlatou strednou cestou je pripraviť svadbu, na ktorej bude z každého niečo. Túto možnosť však môžete zvažovať len za predpokladu, že ani jeden z partnerov nemusí dodržiavať nejaké prísne náboženské tradície či rodinné zvyky. Ak nie sú vaše zvyky príliš odlišné a striktné, máte veľa možností.

Obrad sa môže usporiadať podľa tradícií jedného a program na oslavu podľa zvykov druhého, alebo môžete zvyky úplne skombinovať a vybrať si z nich, čo sa vám najviac páči. Môže sa stať, že niektorá zahraničná tradícia sa vám bude páčiť viac ako tá naša a tak ju nahradíte a naopak. Takisto odporúčam hostí vopred informovať o tom, čo a ako sa na vašej svadbe bude diať. Okrem toho im môžete program nechať aj na stole vedľa menoviek, aby doňho mohli nazerať aj počas večera.

Koordinácia svadby

Naplánovať priebeh svadobného dňa, zostaviť program, vytvoriť harmonogram celého dňa a zorganizovať všetkých prítomných tak, aby bol každý tam, kde je to potrebné, je pomerne náročné. Preto, ak chystáte svadbu, kde sa bude spájať viac kultúr a tradícií, odporúčam, aby ste si najali svadobnú agentúru, ktorá všetko potrebné vybaví za vás. Veľmi užitočná bude najmä svadobná koordinátorka, ktorá vám pomôže počas celého dňa riešiť všetky vzniknuté situácie, organizovať hostí, informovať ich, komunikovať s dodávateľmi, moderovať, skrátka postará sa o to, aby všetko prebiehalo tak, ako má a vy ste sa nemuseli kvôli ničomu stresovať.

Jedlo

Ďalšou záležitosťou, ktorú budete pravdepodobne riešiť, je jedlo. Tak ako svadobné tradície, aj stravovanie rôznych kultúr môže byť odlišné. Pri plánovaní medzinárodného menu začnite tým, že každý z vás zostaví menu typické pre svoju krajinu, potom si ho porovnajte a urobte kompromis. Dohodnite sa, ktoré jedlá vyložene nechcete a zistite tiež špeciálne diéty vašich hostí (ktoré dodržujú zo zdravotných, náboženských či iných príčin). Keď si spravíte prehľad v tom, kto čo jedáva alebo nejedáva, môžete začať zostavovať finálne svadobné menu.

Jednou možnosťou je pripraviť dva druhy menu a servírovať jedno slovenským hosťom a druhé zahraničným hosťom. Môžete tiež pripraviť mix jedál z oboch krajín. Ak sa rozhodnete pre zmiešané menu, určite do neho začleňte aj národné jedlo oboch krajín, aby ho mali hostia možnosť ochutnať. Ako slovenské predjedlo môžete napríklad nechať pripraviť malinké porcie bryndzových halušiek a žinčice a pre domácich zas podobnú ochutnávku zahraničného jedla. Ďalšou možnosťou je vybrať niekoľko jedál z oboch krajín a poslať hosťom menu, aby si sami vybrali, na čom si budú pochutnávať počas svadobnej večere.

Jazyková bariéra

Veľkým problémom pri svadbe s cudzincom môže byť jazyková bariéra. Dnes je síce bežné, že sa ľudia takmer s každým dohovoria po anglicky, nemusí to však byť pravidlom. Najmä pri starších členoch rodiny je veľmi pravdepodobné, že nebudú ovládať angličtinu, pokiaľ to teda nie je ich rodný jazyk. Potom je problémom nielen vzájomná komunikácia medzi hosťami, ale aj moderovanie svadby a samotný obrad.

Ak váš partner nevie po slovensky, budete potrebovať na obrad tlmočníka. Zistite si na úrade alebo vo farnosti, či ho dokážu zabezpečiť, alebo si musíte niekoho nájsť sami. Obrad na Slovensku totiž musí prebiehať po slovensky a ak niekto zo snúbencov neovláda jazyk, musíte mať prekladateľa, ktorý bude všetko opakovať v jazyku vášho partnera. Ak viete, že niektorí vaši hostia neovládajú jazyk vášho partnera a ani žiaden svetový jazyk, zabezpečte tlmočníka aj na svadobnú oslavu. Ten môže prekladať počas programu a zároveň pomáhať hosťom sa vzájomne dohodnúť. Ak vaša koordinátorka ovláda oba jazyky, môže vám s tým pomôcť ona.

Formálne náležitosti

Aby ste sa mohli vôbec vziať, potrebujete v úvode vyriešiť isté formálne náležitosti. Tie sú dostatočne komplikované aj pri bežnom domácom sobáši, pri svadbe s cudzincom alebo dokonca svadbe dvoch cudzincov na Slovensku, je to ešte trochu zložitejšie. 🙂

Toto sú základné veci, ktoré potrebujete vedieť: Doklady – cudzinec Bude potrebovať rodný list, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave, úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva (ak ide o ovdoveného cudzinca), právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak ide o rozvedeného cudzinca), doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte a potvrdenie o osobnom stave nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a apostilované. Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník.

Doklady – štátny občan Slovenskej republiky Prichystajte si rodný list, občiansky preukaz (alebo doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte a doklad o rodnom čísle), úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné.

Postup Keď zoženiete potrebné doklady, vyplníte na matrike príslušnej podľa trvalého pobytu snúbenca – občana SR (alebo oblasti, kde sa bude konať obrad) žiadosť o uzavretie manželstva a zaplatíte správny poplatok, ktorý môže byť nasledovný:

– Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €, – Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 66 EUR – Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 EUR – Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 199 EUR.


Autor článku: Zuzana Maliníková (Svadby podľa Ely) / Fotografie: Branislav Herchl

Komentáre

  Pridaj príspevok

  Svadba a koronavírus - aktuálne opatrenia

  Aktuálne podmienky pre svadby platné od 16.8.2021:

  Viac informácií prinášame v priebežne aktualizovanom článku o opatreniach a obmedzeniach pre svadby v roku 2021.

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby