Čo všetko potrebujete vybaviť na svadbu s cudzincom na Slovensku?

 • 14. okt 2019
 • Veronika Červenská
 • isifa / Shutterstock

Láska počas letnej dovolenky, pracovnej cesty či štúdia v zahraničí, ktorá prerástla do zasnúbenia? V súčasnosti nič neobvyklé. Na Slovensku je stále viac dvojíc, ktoré nie sú rovnakej národnosti a chcú uzavrieť manželstvo. Svadba s cudzincom láka mladé dvojice.

Zorganizovať svadbu a zabezpečiť všetky podstatné náležitosti s ňou spojené je náročné, ak však ide o svadbu s cudzincom, môže sa všetko ešte o trošku viac skomplikovať. Čo všetko je potrebné zabezpečiť pri svadbe s cudzincom? Aké sú jej úskalia a na čo všetko by ste mali byť pripravení?

Svadba s cudzincom a jej úskalia

Hovorí sa, že láska hory prenáša, a tak tomu je aj v prípade svadby s cudzincom. Viete, že to bude možno o niečo ťažšie ako s partnerom rovnakej národnosti, ale jednoducho si bez neho už život predstaviť neviete a idete do toho. Samotný obrad vás však vyjde o niečo drahšie. Problémom tiež môžu byť rozdielne predstavy o svadbe a spoločnom živote vychádzajúce najmä z rozdielnej kultúry.

Taktiež je možné, že budete mať rozdielne požiadavky na jedlo na svadobnom stole. Všetko je však o kompromisoch a na tom, ako sa so svojim partnerom dohodnete. Skúste si napríklad každý podľa svojej predstavy naplánovať svadobné menu. Porovnajte ich a vytvorte z nich medzinárodné svadobné menu, ktoré zaručene ozvláštni vašu svadbu a spokojnosť bude na obidvoch stranách. Menším strašiakom na svadbe s cudzincom môže byť aj jazyková bariéra, ktorej sa bližšie venujeme nižšie.

Svadba s cudzincom – pozor na jazykovú bariéru

V súčasnosti, keď takmer všetci rozprávajú plynule po anglicky, je jazyková bariéra zanedbateľná. Nezabudnite však na to, že ak váš snúbenec/snúbenica neovláda slovenský jazyk, pri samotnom uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník. Svadobný obrad je na Slovensku povolený len v slovenskom jazyku, preto je potrebné, aby ho celý preložil.

Následne sa za prítomnosti tlmočníka podpíše Zápisnica o uzavretí manželstva a opatrí pečiatkou od neho. Tlmočník však môže byť súčasťou celého svadobného dňa. Na zábave sa tak budú môcť plnohodnotne porozprávať a zabaviť svadobčania, ktorí by sa inak medzi sebou nedokázali dohovoriť. V tomto prípade máme na mysli najmä staršie vekové kategórie svadobčanov.

Svadba s cudzincom – doklady potrebné pre občana SR

V prípade, že plánujete svadbu s cudzincom, musíte počítať s tým, že budete potrebovať možno o niečo viac dokladov, ako by tomu bolo pri svadbe s partnerom tej istej národnosti. Na príslušnom matričnom úrade (podľa uzavretia manželstva) musíte predložiť najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva s cudzincom nasledujúce doklady:

 • 1. Váš rodný list.
 • 2. Doklad o štátnom občianstve, teda napr. platný občiansky preukaz, preukázanie elektronickej identity či cestovný pas.
 • 3. Potvrdenie o pobyte, ktorým môže byť taktiež napr. platný občiansky preukaz, preukázanie elektronickej identity, prípadne doklad vydaný príslušným orgánom v cudzine, ak máte trvalý pobyt v cudzine.
 • 4. V prípade, že ste vdovec/vdova, je potrebné predložiť úmrtný list zomretého manžela/manželky alebo sobášny list zo zaniknutého predchádzajúceho manželstva.
 • 5. V prípade, že ste rozvedený/rozvedená, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení, že ide o neplatné manželstvo.
 • 6. Doklad o rodnom čísle, ktorý je možné nahradiť platným občianskym preukazom alebo tiež preukázaním elektronickej identity.
 • 7. Doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť, pričom aj tento doklad je možné nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity.

Svadba s cudzincom – doklady potrebné pre cudzinca

Váš nastávajúci/nastávajúca, v tomto prípade cudzinec/cudzinka je pred uzatvorením manželstva na Slovensku povinný predložiť matričnému úradu viaceré doklady. Pozor však, musí tak urobiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. Presnejšie ide o nasledujúce:

 • 1. Jeho/jej rodný list.
 • 2. Doklad o osobnom stave, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov.
 • 3. Doklad o pobyte v Slovenskej republike.
 • 4. Doklad o štátnom občianstve.
 • 5. V prípade, že váš nastávajúci/nastávajúca je vdovec/vdova, je potrebné predložiť úmrtný list zomretého manžela/manželky alebo inú verejnú listinu, ktorá potvrdzuje zánik predchádzajúceho manželstva.
 • 6. V prípade, že váš nastávajúci/nastávajúca je rozvedený/rozvedená, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu, ktorá potvrdzuje právoplatne rozvedené manželstvo.
 • 7. Doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť.

Novinkou od 1.10.2015 je, že zo zákona pri svadbe s cudzincom už nie je potrebné predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva. Nezabudnite však na to, že všetky verejné listiny, ktoré boli vydané v zahraničí, musia byť úradne osvedčené a taktiež preložené do slovenčiny. Nie však hocikým. Preložiť ich musí prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Svadba s cudzincom – poplatky

Poplatky, s ktorými je potrebné počítať za jednotlivé správne úkony pri svadbe s cudzincom upravuje zákon o správnych poplatkoch. Ide najmä o poplatok za samotné uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom, v hodnote 66 €. Pričom ešte pred zaplatením je potrebné na príslušnom matričnom úrade podľa trvalého pobytu snúbenca/snúbenice, teda vás ako občana Slovenskej republiky, vyplniť Žiadosť o uzavretie manželstva s cudzincom.


Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe