Čo všetko potrebujete vybaviť na svadbu s cudzincom na Slovensku?

 • 14. okt 2019
 • Veronika Červenská
 • isifa / Shutterstock

Láska počas letnej dovolenky, pracovnej cesty či štúdia v zahraničí, ktorá prerástla do zasnúbenia? V súčasnosti nič neobvyklé. Na Slovensku je stále viac dvojíc, ktoré nie sú rovnakej národnosti a chcú uzavrieť manželstvo. Svadba s cudzincom láka mladé dvojice.

Zorganizovať svadbu a zabezpečiť všetky podstatné náležitosti s ňou spojené je náročné, ak však ide o svadbu s cudzincom, môže sa všetko ešte o trošku viac skomplikovať. Čo všetko je potrebné zabezpečiť pri svadbe s cudzincom? Aké sú jej úskalia a na čo všetko by ste mali byť pripravení?

Svadba s cudzincom a jej úskalia

Hovorí sa, že láska hory prenáša, a tak tomu je aj v prípade svadby s cudzincom. Viete, že to bude možno o niečo ťažšie ako s partnerom rovnakej národnosti, ale jednoducho si bez neho už život predstaviť neviete a idete do toho. Samotný obrad vás však vyjde o niečo drahšie. Problémom tiež môžu byť rozdielne predstavy o svadbe a spoločnom živote vychádzajúce najmä z rozdielnej kultúry.

Taktiež je možné, že budete mať rozdielne požiadavky na jedlo na svadobnom stole. Všetko je však o kompromisoch a na tom, ako sa so svojim partnerom dohodnete. Skúste si napríklad každý podľa svojej predstavy naplánovať svadobné menu. Porovnajte ich a vytvorte z nich medzinárodné svadobné menu, ktoré zaručene ozvláštni vašu svadbu a spokojnosť bude na obidvoch stranách. Menším strašiakom na svadbe s cudzincom môže byť aj jazyková bariéra, ktorej sa bližšie venujeme nižšie.

Svadba s cudzincom – pozor na jazykovú bariéru

V súčasnosti, keď takmer všetci rozprávajú plynule po anglicky, je jazyková bariéra zanedbateľná. Nezabudnite však na to, že ak váš snúbenec/snúbenica neovláda slovenský jazyk, pri samotnom uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník. Svadobný obrad je na Slovensku povolený len v slovenskom jazyku, preto je potrebné, aby ho celý preložil.

Následne sa za prítomnosti tlmočníka podpíše Zápisnica o uzavretí manželstva a opatrí pečiatkou od neho. Tlmočník však môže byť súčasťou celého svadobného dňa. Na zábave sa tak budú môcť plnohodnotne porozprávať a zabaviť svadobčania, ktorí by sa inak medzi sebou nedokázali dohovoriť. V tomto prípade máme na mysli najmä staršie vekové kategórie svadobčanov.

Svadba s cudzincom – doklady potrebné pre občana SR

V prípade, že plánujete svadbu s cudzincom, musíte počítať s tým, že budete potrebovať možno o niečo viac dokladov, ako by tomu bolo pri svadbe s partnerom tej istej národnosti. Na príslušnom matričnom úrade (podľa uzavretia manželstva) musíte predložiť najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva s cudzincom nasledujúce doklady:

 • 1. Váš rodný list.
 • 2. Doklad o štátnom občianstve, teda napr. platný občiansky preukaz, preukázanie elektronickej identity či cestovný pas.
 • 3. Potvrdenie o pobyte, ktorým môže byť taktiež napr. platný občiansky preukaz, preukázanie elektronickej identity, prípadne doklad vydaný príslušným orgánom v cudzine, ak máte trvalý pobyt v cudzine.
 • 4. V prípade, že ste vdovec/vdova, je potrebné predložiť úmrtný list zomretého manžela/manželky alebo sobášny list zo zaniknutého predchádzajúceho manželstva.
 • 5. V prípade, že ste rozvedený/rozvedená, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení, že ide o neplatné manželstvo.
 • 6. Doklad o rodnom čísle, ktorý je možné nahradiť platným občianskym preukazom alebo tiež preukázaním elektronickej identity.
 • 7. Doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť, pričom aj tento doklad je možné nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity.

Svadba s cudzincom – doklady potrebné pre cudzinca

Váš nastávajúci/nastávajúca, v tomto prípade cudzinec/cudzinka je pred uzatvorením manželstva na Slovensku povinný predložiť matričnému úradu viaceré doklady. Pozor však, musí tak urobiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. Presnejšie ide o nasledujúce:

 • 1. Jeho/jej rodný list.
 • 2. Doklad o osobnom stave, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov.
 • 3. Doklad o pobyte v Slovenskej republike.
 • 4. Doklad o štátnom občianstve.
 • 5. V prípade, že váš nastávajúci/nastávajúca je vdovec/vdova, je potrebné predložiť úmrtný list zomretého manžela/manželky alebo inú verejnú listinu, ktorá potvrdzuje zánik predchádzajúceho manželstva.
 • 6. V prípade, že váš nastávajúci/nastávajúca je rozvedený/rozvedená, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu, ktorá potvrdzuje právoplatne rozvedené manželstvo.
 • 7. Doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť.

Novinkou od 1.10.2015 je, že zo zákona pri svadbe s cudzincom už nie je potrebné predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva. Nezabudnite však na to, že všetky verejné listiny, ktoré boli vydané v zahraničí, musia byť úradne osvedčené a taktiež preložené do slovenčiny. Nie však hocikým. Preložiť ich musí prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Svadba s cudzincom – poplatky

Poplatky, s ktorými je potrebné počítať za jednotlivé správne úkony pri svadbe s cudzincom upravuje zákon o správnych poplatkoch. Ide najmä o poplatok za samotné uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom, v hodnote 66 €. Pričom ešte pred zaplatením je potrebné na príslušnom matričnom úrade podľa trvalého pobytu snúbenca/snúbenice, teda vás ako občana Slovenskej republiky, vyplniť Žiadosť o uzavretie manželstva s cudzincom.


Komentáre

  Pridaj príspevok

  Svadba a koronavírus - aktuálne opatrenia

  Od 15.10.2020 platia nové nariadenia pre organizovanie svadieb:

  • povolený je iba sobáš, hostina je zakázaná
  • na sobáši platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových

  Viac informácií prinášame v priebežne aktualizovanom článku o opatreniach a obmedzeniach pre svadby v roku 2020.

  Prečítajte si tiež aktuálnu diskusiu: Prekladáte svadbu na budúci rok? Na aký mesiac?

  Najčítanejšie články
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadobný makeup: Vďaka týmto tipom ti vydrží celý deň
  Svadobný makeup: Vďaka týmto tipom ti vydrží celý deň
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Rozhovor: Svadba v prírode na čarovných Kysuciach
  Rozhovor: Svadba v prírode na čarovných Kysuciach
  Zimomriavky isté: Nevesta Lucka spievala pieseň pri obrade
  Zimomriavky isté: Nevesta Lucka spievala pieseň pri obrade