Čo potrebujete vedieť o zmene priezviska po svadbe?

 • 30. apr 2019
 • Silvia Blahovcová, Barbora Babicová
 • isifa / Shutterstock

Mnohé nevesty ešte pred svadbou zvažujú dilemu budúceho priezviska. Nechať si svoje, vziať si manželovo, prípadne mať dve priezviská. Rovnako uvažujú aj o tvare priezviska + koncovky -ová a v neposlednom rade je tu aj otázka priezviska detí.

Ako to však v skutočnosti je? Majú mladomanželia slobodnú voľbu alebo zákon striktne určuje ako postupovať? Dá sa tento zákon obísť? Na tieto, ale aj mnohé iné otázky sa vám pokúsime odpovedať v nasledujúcom článku.

Zmena priezviska po svadbe

Podľa Zákona o rodine máte po svadbe tri možnosti zmien mena:

1. Prijatie priezviska jedného z novomanželov Asi najtradičnejšou zmenou je, že si nevesta po svadbe berie manželove meno. Nie je to však podmienkou a je tu možnosť dohody medzi manželmi, že po svadbe budú užívať dievčenské meno nevesty. I keď ide o neštandardný postup, niektoré páry sa preň rozhodnú najmä z dôvodu, kedy je priezvisko manžela hanlivejšieho charakteru alebo jednoducho neladí uchu.

2. Ponechanie pôvodného priezviska oboch novomanželov Druhou možnosťou je neurobiť žiadnu zmenu a teda, že si každý z novomanželov nechá svoje pôvodné priezvisko. Tento krok je veľmi obľúbeným najmä medzi slávnejšími osobnosťami, kedy chcú manželia naďalej využívať mená, pod ktorými ich pozná široká verejnosť alebo v prípade už niekoľkého sobáša v poradí.

3. Kombinácia spoločného priezviska s pôvodným priezviskom Treťou možnosťou je vybratie spoločného priezviska podľa jedného z novomanželov, ku ktorému si jeden z partnerov priradí aj svoje pôvodné priezvisko. To sa však uvádza ako druhé v poradí. Výnimku tvorí meno, ktoré už je zložené z dvoch priezvisk, v tomto prípade si musí osoba s týmto menom vybrať, ktoré z dvoch doterajších priezvisk bude po zmene mena uvedené ako druhé v poradí, tri mená slovenská legislatíva neumožňuje.

Raritnou možnosťou je absolútna zmena mena, ktorá môže byť spojená aj so svadbou. Ide síce o neštandardný úkon, ale aj na Slovensku sme sa s ním už stretli. Napríklad známa herečka Henrieta Jančišinová si po svadbe zmenila meno na Hera Turban. Treba však poznamenať, že v takomto prípade ide o dva rozdielne úkony, kedy sa novomanželia dohodnú po svadbe na nejakej variante priezviska, v tomto prípade je najjednoduchší spôsob ponechania pôvodných mien, pre administratívnu nenáročnosť zmien a následne samostatne požiadanie o zmenu mena a priezviska.

Priezvisko bez -ová

Podľa slovenskej legislatívy majú ženy povinnosť za priezviskom uvádzať koncovku -ová bez ohľadu na to, či je manžel inej národnosti ako slovenskej a či sa to k danému menu hodí. Ak však silou mocou trváte na tom, že koncovku -ová nechcete, je tu možnosť ako postupovať.

Zákon o matrikách umožňuje ženám inej ako slovenskej národnosti požiadať o zápis priezviska bez koncovky -ová. Po sobáši si z matriky vypýtate takzvaný výpis bez prechyľovania, čo znamená, že sa v sobášnom liste ženy uvedie jej priezvisko bez koncovky -ová, ak o to písomne požiada.

To v praxi znamená, že zapriete svoju slovenskú národnosť a prihlásite sa k nejakej inej. Národnosť predstavuje príslušnosť k nejakému národu, teda podľa slovenského jazyka ide o citové spojenie ľudí spoločným jazykom, územím a životom. Teda zmena národnosti je len vyhlásenie a je čisto o vašich pocitoch. Nemýľte si slovenskú národnosť so štátnou príslušnosťou, či občianstvom, v tomto prípade ide o právny záväzok s konkrétnym štátom.

Zaujímavý tip nám dali aj naše nevesty, ktoré to urobili takto: „Ja som slovenskú národnosť nezapierala. Manželstvo som uzavrela s -ová a následne v pondelok som na matrike požiadala o zápis priezviska v mužskom tvare a bol mi hneď vydaný sobášny list,“ podelila sa o svoju skúsenosť nevesta Radka. „Do zápisnice som sa podpísala s -ová a ostatné dokumenty šli už bez. Dokonca sme s manželom aj uviedli, že v prípade, ak budeme mať dcérku, tak rovno bude bez -ová. Všetko zadarmo. Viem, že keby som chcela až dodatočne po nejakom čase si zmeniť priezvisko bez -ová, tak je tam poplatok okolo 100€ a to isté platí, aj keby šlo o dcéru.“

Podobná bola aj Danielkina skúsenosť: „Ja som ešte pred sobášom vyplnila žiadosť, že chcem priezvisko bez -ová, pani na matrike len povedala, že podpísať sa skúsim na sobášnom liste s -ová, ale všetky ostatné dokumenty budú bez -ová. Dala mi tlačivo, ktoré som vypísala a neplatila som nič.“

Ako správne písať dve priezviská

V prípade, že ste sa rozhodli pre tretiu z uvedených možností priezviska po svadbe, ako prvé po krstnom mene musíte uvádzať priezvisko, ktoré ste určili ako spoločné a druhým v poradí bude vaše doterajšie priezvisko.

Medzi priezviskami by sa mal podľa pravidiel slovenského pravopisu používať spojovník, ale je možné ponechať obe samostatne stojace priezviská. Ak sa rozhodnete, že jedno, prípadne obe priezviská chcete uvádzať bez koncovky -ová, je potrebné postupovať rovnako ako v prípade jedného priezviska a obísť legislatívu cez národnosť.

Priezvisko detí po svadbe

Pri uzatváraní manželstva sa snúbenci dohadujú aj na spoločnom priezvisku ich detí. Rovnako ako v prípade zmeny priezviska novomanželov, existujú tri možnosti ako postupovať. V prípade, že sa manželia dohodli na užívaní jedného spoločného priezviska, toto priezvisko dedia aj ich deti.

Ak sa rozhodli, že každý z manželov si ponechá svoje pôvodné priezvisko, musia dopredu určiť, ktoré bude priezviskom ich spoločných detí. Pri variante dvoch priezvisk jedného z manželov bude menom detí spoločné meno manželov, teda priezvisko, ktoré sa po krstom mene uvádza ako prvé. Všetky tieto tri prípady sa samozrejme týkajú aj detí, ktoré sa vám narodili už pred svadbou.

V prípade nevlastných detí je situácia trošku zložitejšia. Priezviská detí, ktoré majú manželia s inými partnermi, prípadne z predchádzajúcich manželstiev, sa touto dohodou medzi novomanželmi nemenia. Výnimku tvorí priezvisko dieťaťa, ktorého otec je neznámy, v tom prípade môžu snúbenci vyhlásiť, že dohodnuté priezvisko sa bude týkať aj tohto dieťaťa.

Ak ste sa rozhodli, že chcete zmeniť priezvisko aj deťom z predchádzajúcich vzťahov, je nutné o to požiadať obvodný úrad. Budete k tomu však potrebovať súhlas druhého rodiča dieťaťa, prípadne úmrtný list predchádzajúceho partnera či rozhodnutie súdu. Ak je dieťa staršie ako 15 rokov, musí s touto zmenou samo súhlasiť. V prípade dcéry, ktorá sa narodí alebo narodila manželom, ktorí si po svadbe zvolili obaja mužský tvar priezviska, teda žena vynecháva koncovku -ová, tento tvar po matke nededí a je nutné o tento tvar opätovne požiadať na matrike.

Kde treba zmenu priezviska nahlásiť?

Čo sa týka nahlasovania zmeny mena po svadbe, v magazíne sme už uverejnili článok o tom, kde všade je túto zmenu nutné nahlasovať, ako to prebieha a čo všetko si k tomu pripraviť.

Spomenieme teda iba základné zmeny ako:

 • zmena občianskeho preukazu
 • vodičského preukazu
 • pasu
 • oznámenie zdravotnej poisťovni
 • sociálnej poisťovni
 • daňovému úradu
 • živnostenskému úradu
 • katastru
 • dopravnému inšpektorátu


Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe